Πλαστικοποιητές - Κοπτικά - Βιβλιοδετικά

Μηχανήματα κοπτικά, πλαστικοποίησης και βιβλιοδεσίας που καλύπτουν όλες τις ανάγκες σχολείων και επιχειρήσεων.

Όλα τα μηχανήματα διακρίνονται για την λειτουργικότητα και την  αξιοπιστία τους και συνοδεύονται με εγγύηση ενός έτους.